پل ژاگو

پل کلمان ژاگو در سال 1889 در خانواده ای متوسط به دنیا آمد. وی در سالهای اولیه زندگیش ؛ کودکی ضعیف بود و این دوران را با سختی و مشقت پشت سر گذاشت . تمام عمرش در پاریس ؛ شهری که فوق العاده به آن علاقه داشت سپری شد. ژاگو در حالیکه 18 سال داشت با یک متخصص هیپنوتیزم به نام دکتر دورویل آشنا شد و در سال 1907 به عنوان شاگرد نزد استاد به فراگیری پرداخت و پس از مدتی از همکاران او گردید. اطلاعات عمیق او در زمینه روانشناسی فردی به وی امکان داد تا کتب مهمی بنویسد که شهرت جهانی پیدا کرد و خوانندگان آثارش بر این امر گواهی میدهند کتابهای ژاگو برای خوانندگانش ؛ آرامش در گذراندن مراحل زندگی و شجاعت کافی برای تصمیم گیری را به ارمغان آورده است .

پل ژاگو سمبل و نشانه ای از افرادی است که بدون آموزگار چیزی را در حد کمال فرا می گیرند . او بدون داشتن مدرکی در تمام مدت عمر خویش به مطالعه پرداخت. وی که دارای حافظه ای استثنایی بود دانشمند واقعی به شمار می رفت معروف شدنش هیچ گونه تاثیری بر سادگی ذاتی او نگذاشت. به راستی میتوان گفت که شاید آثار هیچ نویسنده ای تا این حد خالی از پوچ گرائیهای ادبی نبوده است.

هنگا می که با او در مورد منافعی که از فروش کتابهایش نصیب دیگران شده بود گفتگو میکردند حالت تعجب زده و نا باورانه ای به خود میگرفت . او به همان سادگی دوران زندگیش در سال 1962 بدرود حیات گفت .

مشاهده همه 1 نتیجه