کارنامه ننگین یهود در طول تاریخ

↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓

دریافت لینک دانلود کتاب از اینجا

کارنامه ننگین یهود در طول تاریخ

پدیدآورندگان : نویسنده: عبدالرحمن‌حسن حبنكه‌المیدانی , مترجم: عبدالرحمن زمان‌پور
موضوع : یهودیان – تاریخ , صهیونیسم – تاریخ , یهودیت – تاریخ

در این کتاب به تبیین تاریخ یهودیت در جهان و جنایت‌های صهیونیسم پرداخته شده است. کتاب حاضر با هدف معرفی سرسخت‌ترین دشمن اسلام یهودیت تدوین گردیده و دربردارندة پاره‌ای از حقیقت‌های تحلیلی مستند به واقعیت‌های تاریخی است که بیانگر نقشه‌های دشمنان اسلام برای نابودی دین و متفرق کردن مسلمانان هستند.
نگارندة کتاب در این راستا ابتدا به بحث پیرامون اهمیت مبارزة فکری و روانی پرداخته و سپس با ذکر مستندات تاریخی، اقدام به تبیین و اثبات انحراف قوم یهود از ابتدای پیدایش نموده و سخنان خویش را با یادآوری مسایل متعدد در دوران حضرت عیسی (ع) و بیان کارشکنی‌های این قوم در زمان رسول مکرم اسلام (ص) ارائه می‌دهد.
وی سپس به بحث دربارة نفوذ پنهانی یهود در اتفاق‌های مهم تاریخ جهان پرداخته و نیرنگ‌های متعدد این قوم را در دوران معاصر برملا نموده و به تبیین ماکیاولیسم یهودی می‌پردازد. وی پژوهش خویش را با بررسی جایگاه یهود در قرآن پایان می‌بخشد.
در این کتاب به تبیین تاریخ یهودیت در جهان و جنایت‌های صهیونیسم پرداخته شده است. کتاب حاضر با هدف معرفی سرسخت‌ترین دشمن اسلام ـ یهودیت ـ تدوین گردیده و دربردارندة پاره‌ای از حقیقت‌های تحلیلی مستند به واقعیت‌های تاریخی است که بیانگر نقشه‌های دشمنان اسلام برای نابودی دین و متفرق کردن مسلمانان هستند. نگارندة کتاب در این راستا ابتدا به بحث پیرامون اهمیت مبارزة فکری و روانی پرداخته و سپس با ذکر مستندات تاریخی، اقدام به تبیین و اثبات انحراف قوم یهود از ابتدای پیدایش نموده و سخنان خویش را با یادآوری مسایل متعدد در دوران حضرت عیسی (ع) و بیان کارشکنی‌های این قوم در زمان رسول مکرم اسلام (ص) ارائه می‌دهد. وی سپس به بحث دربارة نفوذ پنهانی یهود در اتفاق‌های مهم تاریخ جهان پرداخته و نیرنگ‌های متعدد این قوم را در دوران معاصر برملا نموده و به تبیین ماکیاولیسم یهودی می‌پردازد. وی پژوهش خویش را با بررسی جایگاه یهود در قرآن پایان می‌بخشد.

توضیحاتی درباره یهود

از نظر قرآن کریم، قدم یهود بر خاک زمین با پیمان شکنى، خیانت و تجاوز به حقوق مردم و حدود الهى، تحریف کتاب خدا، دنیاگرایى و دل بستگى فوق العاده به لذایذ دنیوى، مرگ گریزى، کشتن انبیا(علیهم السلام) و صالحان، ترک امر به معروف و نهى از منکر، کفران نعمت هاى الهى، نژادپرستى و خود برتربینى همراه بود و بدین روى، سزاوار مذمّت و غضب الهى است.
در این نوشتار، به اندیشه هاى یهود و رژیم اسرائیل و نیز عملکرد آن ها در طول تاریخ اشاره شده و بدین منظور، سعى گردیده است از آیات، شأن نزول آن ها و دیگر شواهد مسلّم تاریخى استفاده شود. در مواردى نیز براى بیان عقاید یهود، به تورات و کتاب تلمود ـ شرح تورات ـ اشاره شده و در نهایت روشن گردیده که با وجود این همه سوابق روشن، دشمنى و فتنه انگیزى اسرائیل و یهود در ذات آن ها نهفته است و شعار صلح طلبى و هم زیستى مسالمت آمیز با کشورهاى اسلامى، یک شعار فریبنده بیش نیست و این عده همچنان به شرارت، ظلم و پیمان شکنى خود ادامه مى دهند و هدفشان از مذاکراتى همچون «کمپ دیویدِ دوم» و یا «شرم الشیخ» رسیدن به آن اهدافى است که از طریق جنگ نتوانسته اند به آن دست یابند.
نگاهى به دین یهود
دین یهود یکى از ادیان مهم جهان است که داراى سابقه اى طولانى مى باشد. آغاز این دین تقریباً به 2500 سال قبل باز مى گردد. پیروان این دین خود را پیرو پیامبر الهى، حضرت موسى(علیه السلام)، مى دانند. همچنین این قوم را به دلیل نسبت با حضرت یعقوب(علیه السلام)، «بنى اسرائیل» مى گویند; «اسرائیل» لقب حضرت یعقوب(علیه السلام) بوده است.
تاریخ قوم یهود را مى توان به چند دوره تقسیم نمود:
1. از حضرت ابراهیم خلیل(علیه السلام) تا حضرت موسى(علیه السلام)، دوره توقف چهارصد ساله در مصر;
2. از حضرت موسى(علیه السلام) تا شائول، دوره خلاصى بنى اسرائیل از عبودیت مصر و بعثت حضرت موسى(علیه السلام) در کوه سینا و چهل سال سرگردانى قوم در دشت;
3. از شائول تا تقسیم مملکت یهود که قریب 120 سال بود، شامل دوران ترقّى یهود تحت سلطنت حضرت داود(علیه السلام) و حضرت سلیمان(علیه السلام);
4. از تقسیم مملکت تا انتهاى تألیف عهد قدیم که قریب 500 سال طول کشید، شامل وفات حضرت سلیمان(علیه السلام) و انقراض سلطنت اسرائیل;
5. از مراجعت از اسیرى تا بعثت حضرت مسیح(علیه السلام);
6. ازانهدام اورشلیم به بعد که یهودیان در جهان پراکنده شدند;
7. تشکیل دولت اسرائیل درسرزمین فلسطین ازسال1944.2
کتاب این قوم تورات یا عهد قدیم است. عهد قدیم در مقابل عهد جدید یا انجیل است; زیرا تورات یا «اسفار پنج گانه حضرت موسى(علیه السلام)» پیش از حضرت مسیح(علیه السلام) نوشته شده است.
اسفار پنج گانه یاپنج کتاب حضرت موسى(علیه السلام) عبارت است از:
1. ژِنِز یا سِفر تکوین تا استقرار عبرانیان در مصر;
2. جلاى وطن یا سِفر خروج;
3. سِفر لاویان یا احکام صریح مذهبى;
4. سِفر اَعداد یا شرح نیروى مادى قوم;
5. سِفر تثنیه یا مکمّل کتاب هاى یاد شده قبل.3
از نظر قرآن کریم، تورات کنونى تحریف شده است. این یکى از معجزات قرآن کریم است که در قرن هفتم میلادى، از جعل و تحریف تورات و انجیل خبر داده است. در آن روز، جز مؤمنان و بعضى از احبار و کشیشان هیچ کس این موضوع را باور نداشت، اما قرآن مکرّر بر این نکته تأکید کرد.4
«تورات» در اصل، یک واژه عبرى به معناى «شریعت و قانون» است. پس از نزول کتابى از طرف خداوند بر حضرت موسى بن عمران(علیه السلام)، این کتاب به این نام خوانده شد. گاهى نیز به مجموعه کتب عهد عتیق و گاهى به اسفار پنج گانه آن نیز گفته مى شود.
مجموعه کتب یهود که «عهد عتیق» نامیده شده، مرکّب از تورات و چندین کتاب دیگر مى باشد. تورات، که داراى پنج بخش است، به شرح پیدایش جهان و انسان و مخلوقات دیگر و بخشى از زندگى انبیاى پیشین و حضرت موسى بن عمران(علیه السلام) و بنى اسرائیل و احکام این آیین مى پردازد.
کتب دیگر آن، که در واقع نوشته هاى مورّخان پس از حضرت موسى(علیه السلام) مى باشد،شرح حالات پیامبران(علیهم السلام)، ملوک، پادشاهان و اقوامى است که پس از موسى بن عمران(علیه السلام) به وجود آمده اند.
ناگفته پیداست که غیر از اسفار پنج گانه تورات، هیچ یک از این کتب آسمانى نیست، خود یهود نیز چنین ادعایى ندارند و حتى زَبور حضرت داود(علیه السلام)، که آن را به نام مَزامیر مى نامند، شرح مناجات و اندرزهاى این پیامبر است.
اما در مورد اسفار پنج گانه تورات، قراین روشنى وجود دارد که نشان مى دهد این ها نیز کتب آسمانى نیست، بلکه کتاب هایى تاریخى است که پس از حضرت موسى بن عمران(علیه السلام) نوشته شده; زیرا در آن ها شرح وفات حضرت موسى(علیه السلام) و چگونگى تدفین او و برخى حوادث پس از آن آمده است، به ویژه آخرین فصل «سِفر تثنیه» به وضوح نشان مى دهد که این کتاب مدت ها پس از وفات حضرت موسى(علیه السلام) به رشته تحریر درآمده است.

کارنامه ننگین یهود در طول تاریخ

دریافت لینک دانلود کتاب از اینجا

همه رایگان ها

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “کارنامه ننگین یهود در طول تاریخ”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *